Periksa Nomor Ujian Anda sesuai dengan Kartu Ujian SMM PTN-Barat untuk melihat apakah Anda lolos dalam seleksi.

No UjianNama Prodi
42113112175ARSITEKTUR
42119210316ARSITEKTUR
42119210160ARSITEKTUR
42119110138ARSITEKTUR
42119110517ARSITEKTUR
42119110469ARSITEKTUR
42119110628ARSITEKTUR
42119110060ARSITEKTUR
42132220111ARSITEKTUR
42115110787ARSITEKTUR
42119110875ARSITEKTUR
42119210041ARSITEKTUR LANSKAP
42119210303ARSITEKTUR LANSKAP
42131111606ARSITEKTUR LANSKAP
42119210464ARSITEKTUR LANSKAP
42119210061BIOLOGI
42119210270BIOLOGI
42119210139BIOLOGI
42132220139BIOLOGI
42119210386BIOLOGI
42119110802BIOLOGI
42132210572DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119210489DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119210039DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119210475DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119110119DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42111110784DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119210584DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119210008DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42114310402DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119110633DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119210606DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119111026DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
42119110387FARMASI
42119110713FARMASI
42119210382FARMASI
42119110315FARMASI
42131111342FARMASI
42119110476FARMASI
42113111020FARMASI
42119210337FARMASI
42131111487FARMASI
42119110859FARMASI
42119110955FARMASI
42119210379FARMASI
42119110094FARMASI
42119210509FISIKA
42119210245KIMIA
42131111295KIMIA
42132210615KIMIA
42119210118KIMIA
42119210394KIMIA
42119110631KIMIA
42113112229PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42113111086PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42132210703PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119110703PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119110845PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42114310345PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119210313PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42131111004PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119110867PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119210223PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119110792PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42114310069PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119210516PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119210347PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42114310374PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119210152PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
42119210126REKAYASA KEHUTANAN
42114310324SAINS AKTUARIA
42119111047SAINS AKTUARIA
42119110624SAINS AKTUARIA
42114310111SAINS AKTUARIA
42152110496SAINS AKTUARIA
42132210363SAINS AKTUARIA
42131111714SAINS AKTUARIA
42132210355SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42115111220SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42132210221SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42119210163SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42119210121SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42132220081SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42119110397SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN
42113110222SAINS DATA
42119110413SAINS DATA
42119110764SAINS DATA
42132210858SAINS DATA
42119210503SAINS DATA
42132210488SAINS DATA
42113310107SAINS DATA
42119210183SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN
42119210144SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN
42114310421SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN
42132210318TEKNIK BIOMEDIS
42119110775TEKNIK BIOMEDIS
42114310045TEKNIK BIOMEDIS
42119110284TEKNIK BIOMEDIS
42119210179TEKNIK BIOMEDIS
42119210463TEKNIK BIOMEDIS
42113112668TEKNIK BIOMEDIS
42132210881TEKNIK BIOMEDIS
42116110056TEKNIK BIOMEDIS
42119210446TEKNIK BIOMEDIS
42119111055TEKNIK BIOMEDIS
42114310298TEKNIK BIOMEDIS
42114310517TEKNIK BIOMEDIS
42119111022TEKNIK BIOMEDIS
42119210540TEKNIK BIOMEDIS
42131111034TEKNIK BIOMEDIS
42119110739TEKNIK BIOMEDIS
42132210275TEKNIK BIOMEDIS
42119210406TEKNIK BIOMEDIS
42134210058TEKNIK BIOMEDIS
42114310065TEKNIK BIOSISTEM
42119110693TEKNIK BIOSISTEM
42131110142TEKNIK ELEKTRO
42119210616TEKNIK ELEKTRO
42119210427TEKNIK ELEKTRO
42119110404TEKNIK ELEKTRO
42113310200TEKNIK ELEKTRO
42119210273TEKNIK ELEKTRO
42119210488TEKNIK ELEKTRO
42119111068TEKNIK ELEKTRO
42119210246TEKNIK ELEKTRO
42131110872TEKNIK ELEKTRO
42119210095TEKNIK ELEKTRO
42119110815TEKNIK ELEKTRO
42131110498TEKNIK ELEKTRO
42119110542TEKNIK ELEKTRO
42131110934TEKNIK ELEKTRO
42119110919TEKNIK ELEKTRO
42111410149TEKNIK ELEKTRO
42132210522TEKNIK FISIKA
42115110614TEKNIK FISIKA
42132210178TEKNIK FISIKA
42115111130TEKNIK GEOFISIKA
42119210287TEKNIK GEOFISIKA
42114310162TEKNIK GEOFISIKA
42132220103TEKNIK GEOFISIKA
42119210162TEKNIK GEOLOGI
42116110626TEKNIK GEOLOGI
42119110732TEKNIK GEOLOGI
42132210403TEKNIK GEOLOGI
42132220042TEKNIK GEOLOGI
42119111060TEKNIK GEOLOGI
42119110776TEKNIK GEOLOGI
42115110175TEKNIK GEOMATIKA
42113112335TEKNIK GEOMATIKA
42113110421TEKNIK GEOMATIKA
42119210120TEKNIK GEOMATIKA
42119110601TEKNIK GEOMATIKA
42119110071TEKNIK INDUSTRI
42119210146TEKNIK INDUSTRI
42119110585TEKNIK INDUSTRI
42119110606TEKNIK INDUSTRI
42119210231TEKNIK INDUSTRI
42119210402TEKNIK INDUSTRI
42119110714TEKNIK INDUSTRI
42113110535TEKNIK INDUSTRI
42119210563TEKNIK INDUSTRI
42119210263TEKNIK INDUSTRI
42119210116TEKNIK INDUSTRI
42119110223TEKNIK INDUSTRI
42114310262TEKNIK INDUSTRI
42119210030TEKNIK INFORMATIKA
42113110502TEKNIK INFORMATIKA
42132210251TEKNIK INFORMATIKA
42119210615TEKNIK INFORMATIKA
42115110403TEKNIK INFORMATIKA
42116110602TEKNIK INFORMATIKA
42119110181TEKNIK INFORMATIKA
42131110294TEKNIK INFORMATIKA
42132210230TEKNIK INFORMATIKA
42119111001TEKNIK INFORMATIKA
42115111385TEKNIK INFORMATIKA
42119110189TEKNIK INFORMATIKA
42119110229TEKNIK INFORMATIKA
42119210477TEKNIK INFORMATIKA
42119110050TEKNIK INFORMATIKA
42131111605TEKNIK INFORMATIKA
42131111348TEKNIK INFORMATIKA
42132210247TEKNIK INFORMATIKA
42119110886TEKNIK INFORMATIKA
42132210231TEKNIK INFORMATIKA
42132210104TEKNIK INFORMATIKA
42131110781TEKNIK INFORMATIKA
42132210284TEKNIK INFORMATIKA
42119210254TEKNIK INFORMATIKA
42119210553TEKNIK KELAUTAN
42119210082TEKNIK KELAUTAN
42119210621TEKNIK KELAUTAN
42114310444TEKNIK KELAUTAN
42119110674TEKNIK KIMIA
42111410256TEKNIK KIMIA
42131111762TEKNIK KIMIA
42119111058TEKNIK KIMIA
42113110342TEKNIK KIMIA
42132210381TEKNIK KIMIA
42119110844TEKNIK KIMIA
42119110160TEKNIK KIMIA
42119210599TEKNIK KIMIA
42132220158TEKNIK KIMIA
42132220166TEKNIK KIMIA
42113110745TEKNIK KIMIA
42119210404TEKNIK LINGKUNGAN
42134210383TEKNIK LINGKUNGAN
42119110182TEKNIK LINGKUNGAN
42119210217TEKNIK LINGKUNGAN
42132210253TEKNIK LINGKUNGAN
42119110851TEKNIK LINGKUNGAN
42114310440TEKNIK LINGKUNGAN
42132220091TEKNIK LINGKUNGAN
42119210483TEKNIK MATERIAL
42132210206TEKNIK MATERIAL
42119210275TEKNIK MESIN
42119110757TEKNIK MESIN
42134210477TEKNIK MESIN
42132210296TEKNIK MESIN
42116110310TEKNIK MESIN
42111210431TEKNIK MESIN
42119110514TEKNIK MESIN
42132220086TEKNIK MESIN
42119210572TEKNIK MESIN
42119210416TEKNIK MESIN
42119110790TEKNIK MESIN
42119110651TEKNIK PERKERETAAPIAN
42132210200TEKNIK PERKERETAAPIAN
42116110641TEKNIK PERKERETAAPIAN
42119111045TEKNIK PERKERETAAPIAN
42114310153TEKNIK PERKERETAAPIAN
42119210102TEKNIK PERKERETAAPIAN
42114310116TEKNIK PERKERETAAPIAN
42119210278TEKNIK PERKERETAAPIAN
42119210618TEKNIK PERKERETAAPIAN
42132210030TEKNIK PERKERETAAPIAN
42119210370TEKNIK PERKERETAAPIAN
42132210691TEKNIK PERTAMBANGAN
42119210585TEKNIK PERTAMBANGAN
42113111164TEKNIK PERTAMBANGAN
42119210434TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110810TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110027TEKNIK PERTAMBANGAN
42132210232TEKNIK PERTAMBANGAN
42111210113TEKNIK PERTAMBANGAN
42113112107TEKNIK PERTAMBANGAN
42115111072TEKNIK PERTAMBANGAN
42132210154TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110734TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110669TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110194TEKNIK PERTAMBANGAN
42131110723TEKNIK PERTAMBANGAN
42131111336TEKNIK PERTAMBANGAN
42119210517TEKNIK PERTAMBANGAN
42131111179TEKNIK PERTAMBANGAN
42119210373TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110314TEKNIK PERTAMBANGAN
42115110705TEKNIK PERTAMBANGAN
42119210336TEKNIK PERTAMBANGAN
42119110971TEKNIK PERTAMBANGAN
42119210515TEKNIK PERTAMBANGAN
42132210755TEKNIK SIPIL
42119210583TEKNIK SIPIL
42132210625TEKNIK SIPIL
42116110627TEKNIK SIPIL
42119210191TEKNIK SIPIL
42119111007TEKNIK SIPIL
42119110804TEKNIK SIPIL
42119110893TEKNIK SIPIL
42119110511TEKNIK SIPIL
42132210382TEKNIK SIPIL
42116110419TEKNIK SIPIL
42111210382TEKNIK SIPIL
42132210606TEKNIK SIPIL
42119110487TEKNIK SIPIL
42119110830TEKNIK SIPIL
42119210576TEKNIK SIPIL
42132210450TEKNIK SIPIL
42119110580TEKNIK SIPIL
42119110242TEKNIK SIPIL
42119110755TEKNIK SIPIL
42119210445TEKNIK SIPIL
42119210295TEKNIK SIPIL
42119110110TEKNIK SIPIL
42119110568TEKNIK SIPIL
42119110687TEKNIK SIPIL
42132210313TEKNIK SIPIL
42116110802TEKNIK SIPIL
42132210790TEKNIK SISTEM ENERGI
42134210613TEKNIK SISTEM ENERGI
42113310095TEKNIK SISTEM ENERGI
42119210237TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42134210914TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42132210082TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42113112623TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42119210461TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42114310488TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42119110799TEKNIK TELEKOMUNIKASI
42119210311TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42132210244TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42119110557TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42119210590TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42119110199TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42115111181TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42119110331TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
42119110911TEKNOLOGI PANGAN
42119210439TEKNOLOGI PANGAN
42134210802TEKNOLOGI PANGAN
42119210354TEKNOLOGI PANGAN
42119210383TEKNOLOGI PANGAN
42131111074TEKNOLOGI PANGAN
42113112450TEKNOLOGI PANGAN
42132210733TEKNOLOGI PANGAN
42111410295TEKNOLOGI PANGAN
42119110816TEKNOLOGI PANGAN
42119210288TEKNOLOGI PANGAN
42131110821TEKNOLOGI PANGAN